Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Suyolcu Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Suyolcu Ne Demek,Su yollarına bakmakla görevli kimse.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a bentlerle su getirildi.

Su yollarının bakımı, onarımı ve korunması için, suyolcu adı verilen kimseler görevlendirildi.

Bunların özel bir ocağı vardı.

Görevleri babadan oğula geçerdi Şehrin her bölgesinde ayrı suyolcuları vardı Ellerinde geniş su yolu haritaları bulunan bu görevliler kaçak su alınmasına da engel olurlardı.

Suyolcular, kendi bölgelerinde bulunan ev ve hamamlardan aylık ve onarım parası alırlardı.

Suyolcuların çeşitli semtlerde koğuşları vardı.

Bu koğuşlarda nöbet tutar ve su konusunda kendilerine baş vuranların dileklerini yerine getirirlerdi.

Yeniçeri ocağının değişik ağa bölüklerinde, saray bahçelerine ve şehre gelen suların geçtiği yolları korumakla görevli kimselere de suyolcu denirdi.

Bunların emrinde Acemi ocağından alınan yardımcılar vardı.

Suyolcubaşı

Teşk. tar. OsmanIı devletinde su işlerine bakan kimseye verilen ad.

Şehıemininin [belediye reisi] em rinde çalışan bu görevli, Enderun hazine sinden parası verilerek yaptırılan çeşmelere de bakar, bozulanları onartarak düzenli akmalarını sağlardı.)

Bir yanıt yazın