Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Syedra Antik Kenti | Tarihi Yapılar |

Syedra Antik Kenti M.S. III. yy.a ait yazılı kaynaklara göre, şehir Sedra çayı ve Sedra köyü yakınlarında bir tepe üzerinde yer alıyordu.

Bölgede ayrıntılı ve sistematik kazılar henüz yapılmadığından Syedra Syedra Antik Kentihakkında fazla bilgi yoktur.

Geniş bir alana yayılan Syedra Antik Kenti güneydoğusunda 10 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda sütunlu cadde uzanmaktadır.

Caddenin kuzeyinin gölge sağlamak için sütunların taşıdığı ahşap bir çatı ile kaplı olduğu, güneyinin ise taş döşemeli açık yol şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Sportif oyun ve yarışmalarla ilgili bilgiler içeren çok sayıda yazıt kalıntısından kentin antik çağın bölgedeki önemli spor merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir.

Kentin öteki mekanları arasında tapınak, tiyatro, akropol, nekropol, agora ve konut kalıntıları sayılabilir.

Roma İmparatoru Septimus Severus’un İsa’dan sonra 194 yılında kente gönderdiği teşekkür mektubundan hazırlanan yazıt Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir.

İmparator, kente saldıran haydutlar ve dinsizlere karşı direnen Syedra halkını kutlamaktadır.

Şehrin, Roma imparatoru Tiberius’tan Gallienus devrine kadar basılmış ve üzerinde Syedreon yazılı bulunan sikkeleri ele geçirildi,

Bir yanıt yazın