Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Syrianos | Biyografi |

Syrianos Yunan filozofu (İskenderiye 380’e doğr. – Atina 438’e doğr.).

Atina’da yeni eflatun’cu Plutarkhos’un derslerini izledi, 431’de hocasının yerine Atina okulunun başına geçti, öğrencileri arasında Proklos’un da bulunduğu Syrianos’a göre, töz’ün (cevher) beş derecesi vardır: her şeyin üstünde ve ötesinde olan töz; anlaşılır veya tanrısal alem; biri tanrılara benzeyen, öteki maddeye gömülü iki türü ile ruh ve son olarak, madde, yani, cisimsel tözler.

Syrianos’tan, Aristoteles metafiziğini tenkit ederek yorumlayan bir eser ile retorikçi Hermogenes’in iki inceleme eserini yorumlayan bir kitap kalmıştır

Bir yanıt yazın