Taberistan Tarihi 

 

Taberistan Tarihi,Taberistan,Müslümanlar tarafından alınmadan önce Ispehbaz adı verilen valiler tarafından yönetilirdi. Halife Osman devrinde buraya bir sefer yapıldıysa da başarı kazanılamadı (650). Emevi halifesi Muaviye’nin gönderdiği büyük bir ordu da yenilgiye uğradı.

Süleyman bin Abdülmelik devrinde haraca bağlanan Taberistan, Abbasiler devrinde islamların eline geçti. 862’de Ali’nin soyundan gelen Muhammed bin Zeyd, Taberistan’a hakim oldu. Kurduğu Şeydiler hanedanı, uzun süre bu yörede hüküm sürdü.

IX. yy.ın sonlarında Samanoğullarnın yönetimine giren Taberistan, daha sonra yerli aileler tarafından yönetildi. Bu aileler zamanla Gaznelilerin, Selçukluların, Harizmşahların ve Moğolların hâkimiyetini kabul ettiler.

Bir cevap yazın