Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyolojide Sıralı Oluş

Bilim

Sıralı Oluş

Biyolojide Sıralı Oluş. Yeni Embriyonun yumurtadan, art arda yeni kısımların oluşmasıyle tedricen geliştiğini kabul eden teori.

Sıralı oluş teorisi, Malpighi’nin öne sürdüğü ön oluş teorisine karşıttır. Sıralı oluş teorisini ilk defa öne sürenlerden biri William Harvey’dir (1578-1657).

Read More