Edirne-Segedin Antlaşması,Önemi,Sonuçları | Tarih Bilgi |

Segedin Antlaşması hakkında Bilgi,Edirne-Segedin Antlaşması,Belgrad’ın Osmanlılar tarafından kuşatılmasıyla başlayan savaşlara son vermek üzere, Osmanlı devletiyle Macaristan krallığı arasında yapılan antlaşma

Devam