Dilbilim Nedir,Doğuşu,Dalları | Dil Bilimi |

Dilbilim Hakkında Bilgi,Dilbilim Nedir,Dillerin doğuşunu, evrimini, gelişmesini, yeryüzüne yayılışını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam, sözdizimi yönlerinden inceleyen bilim dalı.

Devam