Kurtuluş Savaşında Eskişehir | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Eskişehir,Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı günlerde bağımsız mutasarrıflık olarak yönetilen büyükçe bir şehirdi. Eskişehir’de İngiliz işgali 30 Ekim 1918’de imzalanan

Devam