Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

i.Gıyaseddin keyhüsrev'in devlet yapılandırması