Kişisel Hakların Şerhi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Kişisel Hakların Şerhi Nedir,Medeni kanun ve diğer kanunlarda belirtilen belirli bazı nispi haklar tapu kütüğüne şerh edilmek suretiyle kuvvetlendirilir. Bu

Devam