Kurtuluş Savaşında Kastamonu | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Kastamonu,Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra birçok bölgede olduğu gibi, Kastamonu’da da azınlıklar harekete geçtiler. Amaçları Karadenizkıyılarıyla Kuzeydoğu Anadolu’da bir

Devam