Kurtuluş Savaşında Hatay | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Hatay 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinden hemen sonra 9 Kasımda İngilizler, 10 Kasımda da Fransızlar İskenderun’a girdiler.

Devam