Musevilik Nedir,Museviliğin Özellikleri | Din Bilgileri,Tarihi |

Musevilik (musevi’den Musevî-lik). Musevi dini; Tanrı’nın Musa aracılığıyla israıloğullarına bildirdiği din kurallannın tümü. Bu dinin kuralları, İsrail halkıyla birlikte gelişti;

Devam