Nakşibendilik Tarikatı,İbadet Şekli | Tarikatlar Tarihi |

Nakşibendilik Tarikatı,Nakşibendilik Nedir,(nakşibendî’den Nakşibendîlik). Sünni tarikatlardan birinin adı.XIV. yy. ortalarında Buharalı Hoca Mehmed Bahaüddin Nakşibend tarafından kuruldu. Nakşibendilik Tarikatı Kurucusu,

Devam