Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Osmanlı Sadrazamı Hafız Ahmed Paşa