Şamanizm İnancı Nedir,Tarihi,Özellikleri | Dinler Tarihi |

Şamanizm hakkında Bilgi,Şamanizm İnancı Nedir,XIII. yy.da avrupalı gezginlerin mançu-tunguz halklarından duydukları şaman kelimesi, sonradan Sibirya sihirbazlarına verilen bir ad olarak

Devam