Şer’iye ve Evkaf Vekâleti Nedir | Osmanlı Tarihi |

Şer’iye ve Evkaf Vekâleti Nedir,Türkiye cumhuriyetinin kurulması üzerine, imparatorluk kurumlan tasfiye edilirken, önce Evkaf nezareti, Şeyhülislâmlık ile birleştirildi. Böylece, dini

Devam