Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Sonluötesi sayılar

Bilim

Sonluötesi Sayılar Nedir

Sonluötesi Sayılar Nedir, sonsuz bir cümlenin eleman bakımından zenginliğini ölçmek için düşünülmüş, sonlu olmayan sayılar.

İki cümle bire bir, ve karşıt olarak, yani her eleman birbirine tekabül edecek şekilde birbiri üzerine uygulanabiliyorsa aynı kuvvettendir.

Aynı kuvvetten bütün cümleler, sonluötesi elemanlı aynı kardinal sayıya sahiptir, öbür yandan aynı kuvvetten olmayan iki cümle eşit olmayan sonluötesi sayılara, iki kuvvetten büyüğü de iki sayı büyüğüne tekabül eder.

Read More