Süngerler,Özellikleri,Sindirim Sistemi | Biyoloji Bilgileri |

Süngerler hakkında Bilgi, Çoğunlukla denizlerde yaşayan basit, çok hücreli hayvanlar. Sünger çokhücreli hayvanların en ilkel olanlarındandır. Süngerler Özellikleri Vücut yapısında

Devam