Süryaniler Kimdir,Tarihi,Edebiyatı | Kültür,Tarih,Halklar|

Süryaniler hakkında Bilgi,Süryaniler Kimdir,Bugün Süryani adı özel bir unsuru değil, ancak bir mezhebi temsil eder. Süryanîler, Suriyeli Aramilerdir. Süryani Tarihi

Devam