Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

üniversitelerde ya da müzik kuruluşlarının ve belediyelerin koruyuculuğu altında birçok küçük profesyonel topluluk (sözgelimi oda orkestraları) kuruldu. Bu yeni topluluklar