Zerdüştlük Dini Nedir,Kısaca | Dinler Tarihi |

Zerdüştlük hakkında ansiklopedik bilgi,Zerdüştlük dini nedir kısaca,M.Ö. VII. yüzyılda Zerdüşt’ün kurduğu Tek tanrılı dinlerinden biri.M.ö. VII. yy.da ortaya çıktığı, Zerdüşt

Devam