Tamgaç Han İbrahim Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Tamgaç Han İbrahim Kimdir Karahanlı hükümdarı (öl. 1068). İlig Nasr Hanın oğlu.

Tamgaç Han İbrahim Hayatı

Selçuklu sultanı Alparslan ile savaştı ve topraklarından çoğu Selçuklulara geçti.

Bir süre sonra Alparslan ile dost oldu.

İki hükümdar arasında akrabalık kuruldu.

Kötürüm olunca, oğlu Şemsül Mülk Nâsır’ı tahta çıkardı, az sonra öldü.

Devrinin tarihçileri, dindarlığı, imar faaliyetleri, âlim ve şairleri himaye etmesi sebebiyle, onu över ve «Büyük Tamgaç Han» diye anarlar.

XII. yy .da Semerkant’ta yaptırdığı muhteşem sarayı İran şahlarının Tâk-ı Kisra’sı ve İskender’in sarayı gibi, İbrahim Tamgaç Hanın ününü tarihe geçiren bir anıttır.

Bir cevap yazın