Tanburi Aziz Mahmud Bey Kimdir,Hayatı

Tanburi Aziz Mahmud Bey Kimdir, (1870-1929)- Musikişinas.

Tanburi Aziz Mahmud Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Ünlü bestekar Hünkar İmamı Tanburi Ali Bey’in oğludur.

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’de öğrenim gördü (1843).

Cuma ve Pazar ünleri Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde devamlı musiki dersleri aldı.

Tanbur çalışmasını babasından öğrendi.

Tanburi Cemil Bey ile yakın arkadaşlık kurdu.

Ziraat Bankası’na girerek burada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu.

1923’ten sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Ankara’ya nakledilince açıkta kaldı.

İstanbul’da büyük yokluk ve sefalet çekerek sıkıntı içinde öldü.

Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.

Fuzuli’nin bir gazelini ikamda bestelediği bir Tevşih’i vardır.

Bilinen eserlerinden bazıları:

“Bak geldi gece, uykuya dalmış yine herkes” (Saba-Zemzeme),
“Yadigar-i tali’imdir bunca mihnetler gönül” (Suzinak-Curcuna),
“Ey lan mi’rac, burhan-i uluvv-i şan sana” (Hümayun),
“Sinem ateş-zar-ı mihnet tali’im mahfuf-i gam” (Kürdili Hicazkar).

Bir cevap yazın