Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu,Özellikleri | Muhabbet Kuşu |

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu Özellikleri,renklerinin birbirlerine yakınlığı nedeniyle zamanla Tarçın Renkliler Gümüşkanatlılarla karıştırılmaya başlandı.

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu Özellikleri

Bu ise üretimde büyük karışıklıklara sebep oldu.

Çünkü iki ayrı gen özelliğinin sonucunda elde edilen türler olmaları, bunların istenilen özellikte yavrular vermelerini olanaksız kılıyordu.

Bir Gümüşkanat dişisi, bir Tarçın Renkli erkekle eşleştiğinde, her ikisi de ayrı bir ara renge sahip olmaları sebebiyle, tümüyle olağan renkte muhabbetkuşu yavruları vermekteydiler.

Bir çift Gümüşkanadı eşleştirdiğini sanan ve aynı türde yavrular bekleyen üreticinin yavrular gelişip tüylendiklerinde ne denli şaşırdığı kolayca tahmin edilebilir.

Olayın açıklığa kavuşması fazla zaman almadı. Tarçın Renkliler aralarında çiftleştirilip yine kendilerine benzeyen yavrular verdikleri zaman sorun kendiliğinden çözüldü.

Bu iki renkten her biri, Gümüşkanatlılar ve Tarçın Renkliler, ayrı ayrı ele alınıp analiz edilecek olduğunda görülür ki, Gümüşkanatlıların kanatlarında bir renk açılması sözkonusudur.

Buna karşın Tarçın Renkliler renk özelliklerini atalarında siyah rengi belirleyen genlerin bulunmayışına borçludurlar.

Bugün, üreticilerin pek çoğu Tarçın Renklilere büyük önem verirler.

Çünkü bu türün seçkin nitelikli erkekleri, içlerine girdikleri türe kendi özel niteliklerini aşılarlar.

Özellikle seçkin niteliklere sahip olduğu görülen Tarçın Renklilerin, kendi türlerinden seçkin nitelikli ataya sahip oldukları konusunda kuşku duyulmamalıdır

. Tarçın Renkliler konusunda bir başka önemli nokta da, bu türün erkeklerinin dişilerine oranla daha koyu ve belirgin kanat süslerine sahip olmalarıdır.

Bu tür üzerine süregelen çalışmalar, gövdeleri tümüyle lekesiz ve değişik renklerde, kanatları ise tarçın renginde olan yeni tiplerin elde edilmesine olanak sağlamıştır.

Bu türler, Tarçın Renkli Kanatlılar adıyla anılmaktadır.

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu

Tarçın Rengi Muhabbet Kuşu

Bir cevap yazın