Rum Mehmet Paşa Camii | Tarihi Eserler

Fatih Sultan Mehmed’in sadrazamı Rum Mehmed Paşa tarafından yaptırıldı.

Bursa’daki ilk camilerin planına benzer.

Cephedeki beş gözlü revaktan ve bunun ortasındaki kapıdan caminin içine girilir.

Merkezi sahnın iki tarafında ocaklı ikişer oda vardır.

Devam

Suyolcu Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a bentlerle su getirildi.

Su yollarının bakımı, onarımı ve korunması için, suyolcu adı verilen kimseler görevlendirildi.

Bunların özel bir ocağı vardı.

Görevleri babadan oğula geçerdi Şehrin her bölgesinde ayrı suyolcuları vardı Ellerinde geniş su yolu haritaları bulunan bu görevliler kaçak su alınmasına da engel olurlardı.

Devam

Abdullah Suphi Paşa Konağı

Suphi Paşa, Horhor’da sadaret kethüdası Hadi Efendinin 40 odalı ve 20 bin m2 arazi üzerinde geniş bir bahçe içindeki konağını satın aldı.

Sonra bu konağa ek olarak bahçede sekiz odalı yeni bir bina (selamlık) yaptırdı.

İlk ahşap konak 1845’te yandı; yerine 1854’te bugünkü taş konak, harem dairesi olarak yaptırıldı.

Taş konağın üst kat tavanları yaldızlıdır, bir salonu kubbeyle örtülüdür.

Devam