Taşköprülü Mehmed Şükrü Efendi Kimdir,Hayatı

Taşköprülü Mehmed Şükrü Efendi Müezzinzade Hüseyin Efendinin oğlu. İstanbul’da Sinanpaşa medresesinde okudu (1862). Beyazıt camii dersiâmlarından Karacasulu Ali Rıza Efendiden ders görerek icazet aldı (1880). Aynı camide öğretime başladı (1881).

1895’te öğrencilerine icazet verdi. Rüus imtihanını kazanarak müderris oldu (1885) ve musılei sahn derecesiyle Kepekçisinan medresesi müderrisliğine getirildi. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1907-1914).

Bir cevap yazın