Tatlı Su Levreği Nasıl Tutulur,Yakalanır | Balık Avı |

Tatlı Su Levreği Hakkında Bilgi,Tatlı Su Levreği Nasıl Tutulur,Balığın rengi mavili yeşil, yanları açık yeşil, karnı kirli beyazdır.

Balığın her iki yanında sırt yüzgecinden karnına doğru.kulak arkasından kuyruğa kadar 6-7 adet koyu hare iner.

Denizdeki hani balığına benzeyen tek taraf budur.

Bu yüzden de tatlısu hanisi adını alır.

Rüzgârın dere yüzünde hafif kırışıklıklar yaptığı yerler en müsait avlanma yerleridir.

Kırışıklıkların yansıması yüzünden balık kaşık veya mepsi çabuk farketmez.

En verimli av mevsimi sonbahardır.

Tatlı Su Levreği Özellikleri

Pek çok derelerimizin dip sularında bulunur.

Boyları 15-20 santimi geçmez.

Eti yok denecek kadar az kılçıklıdır.

Birçok göllerimize ekilen ve adına uzun levrek denen zanderler kültür yoluyla bu küçük tatlısu levreklerinden üretilerek ıslah edilmiştir.

Uzun Levrek

Tatlısu levreğinin kültür yoluyla ıslah edilmiş cinsidir.

Bizdeki adı sudak olan balık dünya dillerinde Zander adıyla anılır.Asıl tatlısu levreğinin bütün özelliklerini taşır.

Onun aksine fazla yırtıcı ve canavardır.

Asıl levrekten ayrıcalığı boyunun uzunluğu, vücudunun yuvarlak ve bir füze biçimi oluşudur.

Kafa ve ağız asıl tatlısu levreğinden daha büyüktür.

Dişli balıktır.

Et yiyen (karnivor) balıktır.

Alt ve üst çenelerindeki sivri dişler sayesinde bütün tatlısu canlılarına saldırır.

Bu nedenle de bir çok yerlerde adı (dişli balık) tır.

Uzun levrekler en çok Eğridir gölünde bulunursa da bazı göl ve barajlarımızda, Terkos, Küçükçekmece, Aydın ilindeki Marmara göllerinde,yakalanır.

Eğridir gölündeki yıllık üretim 500 tonun üstündedir.

Çok verimli olan bu balık şimdi birçok sularımızada ekilmektedir.

Hafif derin sularda dolaşır.

Sisli ve durgun havaları sevmez, derinlere kaçar.

Ürkek hayvandır.

Sürüler halinde gezer.

Her sürünün bir başkanı vardır.

Bir balık alındıktan sonra çabuk davranılırsa aynı yerden bir kaç balık alınabilir.

Uzun levreğin sırt yüzgeçlerinde tekir bir görünüm sağlayan uzunlamasına koyu çizgiler balığı adaşından ayırır.
Boyları 40 – 50 santim kadardır.

Tatlı Su Levreği Avı

Avlanma, kaşık, meps ve yemli olarak yapıldığı gibi uzatna ve serpme ağlarla da olur.
Kaşık ve meps uzağa atılarak çekilmek suretiyle avlanma yapılır.
Yemli avcılık, şamandıralı olta iledir.
Yem olarak iri solucan, kerevides veya tatlısu yengeci ayakları takılır.
Balık eti de başarılı olur.
En rahat avcılık makineli olta iledir.
Dibi temiz sularda dip bedeni ile de çalışılabilir.
Uzun levrekler, denizdeki adaşları gibi her seferinde 200.000 – 300.000 yumurta bırakırlar.
Gıda değeri çok, eti kılçıksızdır.
Alabalık ve yayından sonra aranılan balıktır.
Tavası, haşlaması hatta çorbası güzel olur.
Deniz balığı gibi kokusu olmadığından birçok hanımlar mutfaklarında uzun levrek yani Sudak balığına yer verirler.
Tatlı Su Levreği Nasıl Tutulur
Tatlı Su Levreği Nasıl Tutulur

Bir cevap yazın