Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Temeşvarlı Gazi Aşık Hasan Kimdir | Biyografi |

 

Saz şairi Gazi Aşık Hasan Kimdir, Temeşvarlı Gazi Aşık Hasan Hayatı,Temeşvarlı Gazi Aşık Hasan Kimdir Temeşvarlı, saz şairi (XVII. yy.).

Temeşvarlı Gazi Aşık Hasan Hayatı

Serhadlarda döğüşen ordu şairlerinden.

Şiirlerinin çoğu, devrinin tarihî olayları, özellikle kaybedilen şehirlerin acıları üzerine söylenmiştir.

İkinci Viyana kuşatması ardından uğranılan bozgunları, günü gününe anlatmıştır.

Uyvar, Eğri, Estergon kalelerinin elimizden çıkması, Budin’in (1686) ve Belgrad’ın (1688) kaybı üzerine söylenmiş manzumeleri vardır.

Temeşvar müdafaası için hece ile söylediği bir türkü de aynı derecede meşhurdur.

Sultan Mustafa II, 1695’te Lugos kalesini zaptettiği zaman, yine orduda bulunan Âşık Hasan’ı huzuruna çağırmış, şiirlerini kendi ağzından ve kendi sazından dinlemiş ve mükâfat olarak da kendisine 40 akçe tekaüdiye bağlamıştı.

1699’da ordudan ayrıldı.

Temeşvar yakınında bir köye yerleşti, muhtemelen orada öldü.

 

Bir yanıt yazın