Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Tevfik Bıyıklıoğlu Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Tevfik Bıyıklıoğlu Kimdir Türk askeri, diplomat ve tarihçisi (Çanakkale 1889 -Ankara 1961).

Tevfik Bıyıklıoğlu Hayatı

Topçu harbiyesinde ve Harp akademisinde okudu.

Kurtuluş savaşında Garp cephesi harekât şubesi müdürlüğü ve Tevfik BıyıklıoğluLozan konferansında türk heyeti askerî müşavirliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı askeri kâtipliği ve genel sekreterliğinde (1924-1927), [1928-1932].

Moskova büyükelçiliğinde (1927-1928) bulundu.

Türk Tarihi Tetkik cemiyetinin (bugünkü Türk Tarih kurumu) ilk başkanıydı.

Genelkurmay Harp Tarihi dairesinde harp tarihi uzmanı olarak da çalıştı.

Eserleri: Türk Tarihinin Ana Hatları «bir heyetle birlikte» (1930), Çanakkale Muharebelerine Dair Konferans (1950), Trakya’da Milli Mücadele (1955-1956), Osmanlı ve Türk Doğu Hudut Politikası (1958), Atatürk Anadolu’da (1959), Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı (1962).

Bir yanıt yazın