Tevfik Rüştü Aras Kimdir | Biyografi |

Tevfik Rüştü Aras Kimdir Türk doktoru, siyaset adamı ve diplomatı (Çanakkale 1883).

Tevfik Rüştü Aras Hayatı

Beyrut tıbbiyesinde okudu.

İzmir, Selânik ve İstanbul’da çeşitli sağlık görevlerinde bulundu.

Mütareke’de Meclis-i Ali-yi Sıhhi (Yüksek Sağlık şurası) üyesi idi.

1920’de Türkiye Büyük Millet meclisine Menteşe (Muğla) milletvekili olarak girdi. Kastamonu istiklâl mahkemesi üyeliği yaptı.

Rusya’nın iç durumunu ve bolşevizmin uygulamalarını yerinde incelemek üzere Rusya’ya gönderildi.

Atatürk’ün emriyle kurulan Türkiye Komünist partisinin kurucuları arasında bulundu.

1923-1939 Yılları arasında İzmir milletvekilliği ve 4 mart 1925’ten 11 kasım 1938’e kadar Dışişleri bakanlığı yaptı.

1939’da Londra büyükelçiliğine gönderildi ve üç buçuk yıl bu görevde kaldı.

Tevfik Rüştü Aras Eserleri

1952-1959 Yıllarında Türkiye iş Bankası Yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

Dışişleri bakanı olarak Türkiye Büyük Millet meclisinde ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda 1925-1934 yılları arasında söylediği nutuklar, Numan Menemencioğlu tarafından toplanarak Lozan’ın İzlerinde 10 Yıl (1935) adı altında yayınlandı. (Bu kitabın fransızca tercümesi de aynı yıl 10 Ans Sur les Traces de Lausanne adıyla yayınlandı.)

Tevfik Rüştü Aras ayrıca Academie Diplomatique internationale (Uluslararası Diplomasi akademisi) tarafından yayınlanan Dictionnaire Diplomatique’(Diplomasi Lügati) La Politique Extérieure de la Turquie (Türkiyenin Dış siyaseti) maddesini yazdı, gazetelerde dış siyaset konuları üzerinde yazdığı makalelerini de Görüşlerim adı altında kitap haline getirdi (2 cilt, 1945 ve 1968).

Bunlardan başka Çiçek Hastalığı (1914), İsıtma (1914) ve Papatatis Humması (1924) adlı üç kitabı daha vardır.

Bir cevap yazın