Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Thomas Mann Kimdir,Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Thomas Mann Kimdir,(Lübeck 1875 – Zürich 1955)Thomas Mann alman yazarı.

Heinrich Mann’ın kardeşi.

Thomas Mann Hayatı

Bir tüccar ailesinin çocuğu idi.

Ailesinin varlıklı olması dolayısıyla iyi bir eğitim gördü.

Babasının ölümüyle ortaya çıkan mali güçlükler yüzünden Münih’e göç etti, burada üniversiteye girdiyse de Thomas Mannöğrenimini tamamlayamadı.

Haftalık hiciv dergisi Simplicissimus’ta hikâye yazmaya başladı.

Sonradan bu hikâyelerini Der kleine Herr Friedemann (Küçük Friedemann Beyefendi) [1898] adlı kitapta topladı.

1897’de kardeşi Heinrich ile İtalya’ya gitti, bu sırada ilk büyük eseri Buddenbrooklar’ı (Buddenbrooks) [1901] yazdı.

Zengin bir burjuva ailesinin düşüşünü dile getiren bu destansı roman, Mann’a büyük bir ün sağladı.

Yazar daha sonra yazdığı hikâye ve romanlarda (Tonto Kroger [1903]; Alaca Karanlıkta [Tristan], 1903; Königliche Hoheit [Kral Hazretleri], 1809; Venedik’te ölüm [Der Tod in Venedig], 1913), sanatla hayat arasındaki çelişki ile iki ayrı hayat görüşü, düşünce ve eylem arasındaki karşıtlığı çeşitli biçimlerde dile getirdi.

Büyülü Dağ (Der Zauberberg) adlı romanını 1924’te yayımladı.

Bunu, alaylı ve içli bir üslûpla yazdığı Unordnung und Frühes Leid (Düzensizlik ve Mevsimsiz Acı) [1926] adlı otobiyografik hikâye izledi.

Büyülü Dağ’da bir medeniyetin tümüye çöküşünü, Doktor Faustus’ta (1947) ise son savaştan yıkıntı halinde çıkan Almanya’yı anlattı.

Hitler iktidara gelince (1933), Mann sürgüne gönderildi.

1936’da alman vatandaşlığından çıkarıldı.

Fransa’ya, İsviçre’ye, oradan da Kaliforniya’ya sığındı.

Thomas Mann Eserleri

Bundan sonraki eserlerinde töresel konular yanında (Değişen Kafalar [Die Vertauschten Köpfe], 1940), barbarlığın tehdit ettiği ruh ve düşünce güçlerini savundu ve romanlarında çağımız dünyasının meselelerine çağrışımlar getiren büyük mitosları işledi: Joseph und seine Brüder (Yusuf ve Kardeşleri); Die Geschichte Jaakobs (Yakup’un Hikâyeleri) [1933]; Der Junge Joseph (Genç Yusuf) [1934]; Joseph in Agypten (Yusuf Mısır’da) [1936] v.b.

Bu eserlerde Kutsal Kitap’taki olayları insanî boyutları içinde yeniden yaşatmaya, eski din büyüklerine ince ve acılı bir duyarlık vermeye, din büyüklerinin psikolojik durumlarını tanımlamaya çalıştı.

Bu eserleri, Carlotta Weimar (1939), Der Ervahlte (Tanrı’nın Sevgili Kulu) [1951], yarım kalmış Bekanntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Sanayi Şövalyesi Felix Krull’un İtirafları) [1954] adlı romanları izledi.

Mann, burjuva geleneklerine ve ahlâkına karşı çıkan kesin ve gerçekçi gözlemleri bakımından natüralist bir yazardır.

Bir yanıt yazın