Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Tirsi Balığı Nasıl Yakalanır,Özellikleri | Balık Avı Teknikleri |

Tirsi Balığı Hakkında Bilgi,Tirsi Balığı Nasıl Yakalanır,İlkbaharda yumurtalarını bırakmak için Marmaraya, bu arada tatlı sulara da girer.

Tatlı suların denizlere dökülen kısımları onlar için iyi birer yatak yeridir.

Tirsi Balığı Özellikleri

Tirsi Balığı Nasıl Yakalanır
İlkbaharda yumurtalarını bırakmak için Marmaraya, bu arada tatlı sulara da girer. Tatlı suların denizlere dökülen kısımları onlar için iyi birer yatak yeridir.

Çok az bir kısmı Ege Denizine çıkar.

Marmara’da kalan büyük kütle ile yavrular derin sularda ve koyluklarda büyük avlar verir.

Büyük ve sık pullu balıktır.

İstendiği zaman bu pulları çok çabuk atar. Pul ve kılçık yapısı itibarıyla sardalyanın aynıdır.

Sırtı kirli mavi, yanları kirli beyaz ve karnı gümüşi beyazdır.

Yanlardan yassıca, muntazam bir vücuda sahiptir.

Balığın ağzı büyük ve kalın dudaklıdır.

Tirsi balığını, dişli ve dişsiz tirsi olarak ikiye ayırmak gerekir.

Dişsiz, yani asıl tirsi lüfer kadar iri olur.

Kofana büyüklüğünde olanlarına rastlamak mümkündür.

Dişsiz tirsiyi, dişlisinden ayıran tek fark balığın yan çizgisindeki siyah beneklerdir.Dişli tirsi asıl tirsiden daha küçüktür.

Balığın ait çenesinae bulunan bir kaç ince dişten başka yan çizgisinde siyah beneklerin bulunmayışı bu ayrıcalığı vermiştir.

Tirsiler, Marmara’ya inişleri sırasında sığ sulara sokulurlar.

Büyük bir kısım dere ağızlarında toplanır, sığ yerlere yumurtalarını bıraktıktan sonra kıyılardan açılırlar.

Bir kısım tirsiler, yarı tuzlu düz yataklı derelere girerek buralarda yumurtlarlar.

Yumurta bırakan tirsilerin bir kısmı denize dönerken diğer bir kısmı yaşamlarını derelerde devam ettirir, (tatlısu tirsisi) ismini alırlar.

Mesela, Karadeniz’in Riva deresindeki tirsiler bu su üzerinde yapılan Ömerli barajı oluştuktan sonra barajda öylesine çoğaldılar ki baraj gölünün her tarafında turnadan sonra amatörler için zevkle avlanan en bol balık türü oldu.

Barajdaki tirsilerin en büyüğü lüfer kadar iri balıklardır.

Çok hareketli balık olduğundan avcılığı zevklidir.

Tirsi balıkları derin sularda daima sürüler halinde gezerler.

Ayrıca tirsilerin garip bir özellikleri dikkati çeker.

Bu balıklar, gündüz açık ve güneşli havalarda 15 – 20 metre derinliklerde dolaşır, buralarda yemlenirler.

Kapalı günlerle mehtaplı gecelerde su yüzüne yükselir adeta oynağa kalkarlar.

Bu nedenle aydınlık ve güneşli günlerde tirsiyi derin sularda aramak gerekir.

Kapalı günlerle mehtaplı gecelerde serbest yüz bedeni çok verimli olur.Tirsinin oltasında bir özellik yoktur.

Köstekli dip bedeni rahat çalışır.

Hayvanın yüzlediği günlerde ise şamandıralı düz beden kullanılmalıdır.

Tirsinin yemi, başta karides olmak üzere bütün akyemler ve bazı zamanlar midyedir.

Pek yem ayırmaz, hemen her yeme hatta hamura bile atlarlar.

Tirsinin Karadeniz ve Marmara’da kütle halinde avcılığı büyük ağlarladır.

Gırgır, manyat, ığrıp ve diğer ağlarla derin sularda avlanır.

Tirsinin en güzel yemeği tavasıdır. Eti lezzetli fakat çok az da olsa kılçıklıdır.

Tirsi Balığı Nasıl Yakalanır

Tirsi Balığı Nasıl Yakalanır

Bir yanıt yazın