Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi  Türk din bilgini (Tokat 1869 – Kahire 1954).

İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı.

Kayseri’de Hoca Emir ve İstanbul’da Ahmed Asım Efendiden icazet aldı.

Rüus imtihanını kazandıktan sonra müderris oldu.

Fatih camiinde öğretime başladı (1889).

Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1898-1913).

İkinci Meşrutiyetten (1918) sonra Tokat’tan mebus seçildi.

Cemiyeti İlmiye tarafından yayımlanan Beyan-ül-Hak (Gerçeğin Bildirilmesi) adlı derginin başyazarlığını yaptı.

Dârül-ül-Hikmet-ül-îslâmiye üyeliğine tayın edildi.

Damat Ferid Paşa kabinesinde şeyhülislâm oldu (1919).

Sadrazam Paris konferansına gidince ona vekâlet etti.

Ferid Paşanın istifasından sonra ikinci defa şeyhülislâmlığa getirildi (1920).

Aynı yıl içinde bu görevden ayrıldı.

Kurtuluş savaşına karşı çıktığından Yüzellilikler ile beraber ülkeyi terk ederek Yunanistan’a gitti (1922).

Orada Yarın adlı bir gazete çıkararak düşüncelerini savundu.

Hicaz’a gitti, oradan da Kahire’ye geçti ve Mısır’a yerleşti.

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi Eserleri

türkçe Yeni İslâm Müçtehidlerinin Kıymeti İlmiyesi: Dinî Mücedditler; İslâm’da îmamet-i Kübrâ; Savm Risalesi; arapça Mes’eletü Tercemet-ül-Kur’an (Kur’an’ın Tercümesi Meselesi); Mevkifü-ül-Beşer Tahta Sultan-il-Kader (Tanrı Buyruğu Altında İnsanın Yeri); El Kavl-ül-Fasl (Bölüm Başı).

Bir yanıt yazın