Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Toprak Kayması Nedir,Neden Olur | Jeoloji Bilimi |

Toprak Kayması Hakkında Bilgi,Toprak Kayması Nedir,Neden Olur,Toprak kaymaları bir kil tabakasının su etkisiyle kayganlaşması sonucunda oluşur.

Toprak Kayması Neden Olur

Bu durumda, üstte yer alan sağlam tabakalar parçalanır.

Parçalanma sonucunda kopan kesek, kendisini bazen ön tarafa doğru dikleştiren hafif bir dönme meydana getirerek kayar.

Toprak kayması, döküntülerin tersine olarak daima bir felaket niteliği taşır, birdenbire ve büyük hacimdeki kaymalar, genellikle kayalık bir kaşı (dağ yamacı, yar) desteksiz bırakan bir kazma işlemi tarafından toprak dengesinin yavaş yavaş bozulması sonucunda meydana gelir.

Toprak kaymaları keskin yamaçların özelliğidir.

Kayan toprak hızla ilerler ve köyleri örter, vâdileri kapatır.

Bilinen en büyük toprak kayması Flims’deki (İsviçre) bir oluk vadiyi dolduran kaymadır.

Bu kayma sonucunda yukarı Ren vadisinin 6 km uzunluğundaki bir bölümü birkaç yüz metre kalınlığında bir tabakayla örtülmüş ve gecici bir göl meydana gelmiştir.

Bir yanıt yazın