Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Torbern Olof Bergman | Biyografi |

Torbern Olof Bergman İsveçli kimyacı (Katrineholm 1735-Medevi 1784).

öğrenimini Uppsala üniversitesinde Linne’nin öğrencisi olarak yaptı, 1761’de aynı üniversitede matematik ve tabiat bilimleri profesörü oldu.

1767’de kimya ve metalürji kürsüsüne geçti.

Torbern Olof Bergmanİlk önce botanik ve entomoloji alanında çalışmalar yaptı, daha sonra fizik ve astronomi problemleriyle ilgilendi.

Ancak ününü, kimya alanında yaptığı çalışmalarına borçludur.

Bergman, yaş yolla yapılan kimyasal analizin en büyük uzmanlarından biridir.

Ayıraçların etkileri üstüne sistematik bir inceleme hazırladı, karbonatların bileşimini açıkladı, karbon dioksit çözeltisinin asit özelliklerini gösterdi, kireçle barit arasındaki ayrılığı belirledi.

Kimyasal ilgi cetvellerinde (1775), tepkiyen cisimlerin fiziksel durumlarını göz önünde tutarak «seçici ilgi» kavramını ortaya attı.

1775’te, saf nikel elde etti; magnezyum ve manganezi oksitleri içinde açıkça ayırt etti ve 1782’de tungsteni yalıtmayı başardı.

Organik kimya alanında da çalışmalar yaparak, 1776’da şekerin yükseltgenmesiyle oksalik asit (kuzukulağı asidi) elde etti; süt asidi (laktik asit) ve müsik asidi inceledi.

Bergman, 1773’te kristallerin ağsı yapısını açıklıyan bir teori kurdu, turmalinin isiyle elektrik ürettiğini açıkladı, minerallerin kimyasal sınıflamasını yaptı.

Aynı zamanda kristalograf (billûrbilgini) ve mineralojist (maden bilgini) olarak da ün yaptı.

Bir yanıt yazın