Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Turhan Esener Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Turhan Esener Kimdir,Türk hukukçusu ve devlet adamı (İstanbul 1925).

Turhan Esener Hayatı

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1946).

Cenevre’de medenî hukuk doktorası yaptı (1951).

Turhan Esener1955’te dışardan sınava girerek Ankara Hukuk Fakültesi medeni hukuk doçentliğine atandı-1961’de profesör oldu ve Medeni Hukuk Kürsüsü başkanlığına getirildi.

1968’de İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kürsüsü başkanlığını üstlendi.

1977’ye değin medeni hukuk ve iş hukuku dersleri verdi.

Bu arada kısa bir şifre (kasım 1974-mart 1975) Sadi Irmak hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

1977’de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü başkanlığına ve hukuk başlangıcı ve iş hukuku dersleri profesörlüğüne atandı.

Uzun süre Yüksek Hakem Kurulu üyeliğinde de bulunan Esener, 12 Eylül 1980 Harekâtı’ndan sonra kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Çalışma Bakanı oldu.

Turhan Esener Eserleri

 • L’obligation de reparer les prejudices resultanî du Divorce (Boşanmanın Doğurduğu Zararları önleme Zorunluluğu, 1951)
 • Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler (1956)
 • Legal devices to promote marriage stability (Evlilikte Sürekliliği Sağlayan Hukuksal Yollar,’ 1957)
 • Türk-İsviçre Hukukunda Selahiyete Müstenit Temsil (1961)
 • Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Yetkisiz Temsil (1963)
 • İş Hukuku Yönünden Toplu İş Sözleşmeleri (1964)
 • La conclusion de la Convention collective de travail en droit turc (Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Sonucu, 1968)
 • İş Hukuku-Genel Kavramlar (1968)
 • Eşya Hukuku (1968)
 • Türk-İsviçre Hukukunda özel Hakem, Toplu iş Sözleşmeleri ve Barışçı Çözüm Yolları (1970)
 • İm ResponsabiliU de e’employeur en cas d’accident de Travail (Iş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu, 1972)
 • iş Hukuku (Sendika Hukuku) [1972]
 • İş Hukuku (1973).

Bir yanıt yazın