Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kimdir | Tarih |

Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Hayatı ,Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Kimdir Osmanlı şeyhülislâmlarından (İstanbul 1822-1875).

Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Hayatı

1849’da Lütfipaşa medresesine tayin edildi.

İstanbul mahkemesi bab naibi, daha sonra mahfel şeriatçısı, Mektebi Mülkiye fıkıh hocası oldu.

1866’da «haremeyn-i muhteremeyn» payesini aldı.

1867’de Galata kadısı oldu.

Şehzade Yusuf İzzeddin Efendinin üç yıl kadar hocalığını yaptı.

1868’de Divanı Ahkâmı Adliye üyesi seçildi.

Ahmed Muhtar Efendinin şeyhülislâmlığa tayini 6 kasım 1872’dir, 1874’te bu makamdan ayrıldı.

Şeyhülislâmların Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinden seçilmesi gerekirken, ilmi ve dürüstlüğü sebebi ile bu mevkii aşıp tayini hoşnutsuzluğa sebep oldu.

Osmani ve Mecidi nişanlarını almıştı.

Şeyhülislâmlığı sırasında kadı naipleri için imtihan açarak bu makama bir düzen vermeğe çalıştı.

Ayasofya içindeki medrese onun zamanında yapıldı.

Bir yanıt yazın