Üçüncü Kişiye Yapılan İfa,Borcun 3. Kişiye ifası

Üçüncü Kişiye Yapılan İfa,1. alacaklının yetkili kıldığı kimselere ifa. önce alacaklı, üçüncü kişiye ifayı kabul yetkisi verebilir; 2. alacaklı, üçüncü kişiyle havale ilişkisi kurabilir; 3. alacaklı borçluyu muhatap tutarak üçüncü kişi lehine çek veya poliçe çekebilir.

Bütün bu durumlarda borçlu alacaklının rızasıyla üçüncü kişiye ifada bulunarak borcundan kurtulur.

Ayrıca borçlu, belirli durumlarda alacaklının rızası olmadan da üçüncü kişiye ifada bulunabilir.

Borcun 3. Kişiye ifası

Bu durumlar şunlardır:

1. alacaklının temerrüde düşmüş olması. Bu durumda borçlu borcunu hâkimin tayin edeceği bir yere tevdi ederek borcundan kurtulur .

2. alacaklının borçluyu icra yoluyla takip etmesi. Bu durumda borçlu borcunu alacaklı yerine icra dairesine ödeyerek borcundan kurtulur.

3. alacağın temlik edildiğinden haberi olmayan borçlu eski alacaklıya ifa ile yine borcundan kurtulur. Bazı durumlarda borçlu, üçüncü kişiye ifada bulunmak zorundadır.

Meselâ, alacaklının tasarruf yetkisi sınırlandırılmışsa, borçlu borcunu alacaklıya ödeyemez.

Bir cevap yazın