Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Uluğ İğdemir Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Uluğ İğdemir Kimdir,Türk tarihçisi (Çanakkale 1901).

Uluğ İğdemir Hayatı

Çanakkale lisesini, Çanakkale öğretmen okulunu ve Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya fakültesini bitirdi.

Uluğ İğdemirBiga’da ilkokul öğretmeni oldu (1919).

Yunan saldırısı üzerine (1920) Biga’dan ayrıldı.

Kurtuluş savaşına katıldı.

Antalya (1920-1922) ve Adana’da öğretmenlik, ayrıca yeni Adana gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Türk Sözü gazetesini kurdu (1924, Ferit Celal Güven ile birlikte).

Ankara’da yeni teşkilâtlanan Türk ocaklarının merkez heyeti başkâtipliğine getirildi (1926).

Türk ocaklarının kapanması üzerine (1931) Türk Tarih kurumu sekreterliğine tayin edildi; genel müdürlük yaptı. Türk Tarih Kurumu Belleten’ inin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

Uluğ İğdemir Eserleri

Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma (1921); Atatürk (1939); Halk evleri Kütüphaneleri İçin Rehber (1939); Anafortalar Muhaberatına Ait Tarihçe (1962); Arıburnu Muharebeleri Raporu (1968); Sivas Kongresi Tutanakları (1969).

Bir yanıt yazın