Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü Cenevre’de bulunan bu kuruluş, bütün dünyada sosyal adaleti gerçekleştirmeğe çalışarak, sürekli ve evrensel barışın temellerini atmayı amaçlar.

1919’da kurulan Milletlerarası Çalışma bürosunun değişmesiyle ortaya çıkan, 1946’da Montreal konferansında yeniden kurulan Milletlerarası Çalışma teşkilâtı, 1948’de yeni yönetmeliğiyle çalışmaya başladı.

Bu teşkilâtın üçlü bir yapısı, yani hükümetlerin, işçilerin ve işverenlerin temsilcilerinden meydana gelen üç organı vardır.

Bunlar, karar organı olan Genel konferans, yürütme organı olan Yürütme konseyi ve yönetim organı olan Milletlerarası Çalışma bürosudur.

Bir cevap yazın