Ümmühan Hatun Medresesi | Tarihi Yapılar |

Ümmühan Hatun Medresesi Alâeddin Keykubad tarafından annesi Ümmühan Hatun adına yaptırıldı (XIII. yy.).

Seyit Battal Gazi’nin şehit düştüğü yerde Ümmühan Hatun, Seyit Battal Gazi adına bir cami ve Ümmühan Hatun Medresesitürbe yaptırdı.

Yavuz Sultan Selim 1511-1517 yılları arasında bazı ekler yaptırdı; cami, türbe ve medreseyi onarttı. Açık avlulu medrese peklindeki yapıya sade bir kapıdan girilir.

Avlunun iki yanında sivri kemerli dar revaklar vardır; yan eyvanlar yüksekçe yapılmış eyvanlarla birleştirilmiştir.

Medrese odaları küçük mazgal pencerelerinden ışık alır.

Medresenin tek özelliği ana eyvanın esas kitleden dışarıya taşkın şekilde yapılmış olmasıdır.

Bir cevap yazın