Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Urbain Le Verrier | Biyografi |

Urbain Le Verrier Fransız astronomu (Saint-La 1811 – Paris 1877).

Ecole Polytechnique’i bitirdikten sonra GayLussac’ın labo ratuvarında hidrojen fosfür üstüne önemli çalışmalar yaptı.

Urbain Le Verrier1845’te Arago tarafından Uranüs gezegeninin yörüngesi tize rindeki hareketinde o güne kadar açıklanmayan tedirginlikleri incelemekle görevlendirildi.

Bunun üstüne Le Verrier, tutulum düzlemi içinde bulunan ve Uranüs’e etki ederek hareketinde düzensizlikler yaratan, bilinmeyen bir gezegenin var olabileceğini düşündü.

Bu gezegenin yörüngesini belirttikten sonra yerini hesapladı ve Berlin rasathanesi müdürü Galle’ye yazdı.

Gezegenin bulunduğu tahmin edilen bölgenin yeni bir gök haritasına sahip olan Gaile, dürbününü işaret edilen noktaya çevirdiği zaman, 23 eylül 1966’da haritada bulunmayan ve Neptün olduğu anlaşılan 8. kadirden bir göksicmi gördü.

Urbain Le VerrierBu buluş XIX. yy.ın en önemli astronomi olaylarından biri sayıldı.

Le Verrier 1849’da Manche yönetim bölgesi tarafından Yasama Meclisine gönderildi.

Hükümet darbesi sırasında senatör oldu (1952).

Yükseköğretim genel müfettişi, daha sonra rasathane müdürü (1854) oldu.

Çalışma arkadaşlarıyla arasında çıkan anlaşmazlıklardan sonra yerine Delaunay getirildi (1870).

1873’te yeniden rasathane müdürlüğüne çağrıldı.

Çeşitli hatıralar yayınladı, ayrıca gezegenlerin devinme tablolarını yeniden gözden geçirerek tamamladı.

 

Bir yanıt yazın