Üryanizade Ahmet Esad Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Üryanizade Ahmet Esad Efendi Kimdir Osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul 1814-1889).

Üryanizade Ahmet Esad Efendi Hayatı

Hoca Abdullah Efendi ve Ahıska’lı Hoca İsmail Efendiden edebi, şer’î ve aklî bilgiler üzerine ders gördü.

Hattat Emin Beyzade Abdülkadir Beyden yazı dersi aldı. Fetvahanede yazıcı oldu.

Üsküdar kadısı, sonra Edirne ve Medine kadısı oldu, aynı zamanda Peygamber’in türbesini onarmaya memur edildi.

İstanbul’a geldiği zaman, Tetkikatı Şer’iye meclisi üyeliğine seçildi.

1866’da İstanbul kadısı oldu, mecüs üyeliğini de muhafaza etti.

7 Aralık 1878’de şeyhülislâmlığa getirildi ve bu makamda on seneden fazla kaldı.

Murassa Osmani ve murassa Mecidi nişanları almıştı.

Bir cevap yazın