Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Uşakizade Nakibüleşraf Abdullah Efendi Kimdir

Uşakizade Nakibüleşraf Abdullah Efendi Kimdir,(? 1657-İstanbul 1726).

1680’de müderris oldu, meşhur müftü Seyit Feyzullah Efendi kendisini baş müsevvit olarak yanına aldı.

1712’de nakibüleşrâf oldu. Bu vazifede yedi yıl kaldı.

Nakiplikten azledilirken Kili, Boğazhisarı ve Bayındır arpalık olarak kendisine verildi.

Abdullah Efendi, önce 1719 ve sonra 1726’da iki kere fiilen! Rumeli kazaskerliğine getirildi.

İki tayin arasında ise Ayıntab arpalığı tahsisatıyle geçindi.

Vebadan öldü.

Şiirde Nesib mahlâsını kullanırdı.

Bir yanıt yazın