Üskübi Kadı Ata

Üskübi Kadı Ata (öl. 1552’den sonra ?),Türk şair.Nakşibendî tarikatına girdi. Tasavvuf konularını işleyen şiirler yazdı. Eserleri: Tecnisat (iki Anlamlı Sözler); Tuhfet-ül-Uşşak (Aşıkların Armağanı).

Bir cevap yazın