Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları | Hukuk Bilgisi |

Uyuşturucu Madde Suçları,Kişi üstünde birtakım önemli zararlar yarattığı ve bu zararlar da sosyal bünyeyi olumsuz yönde etkilediği için, dünyanın hemen her yerinde uyuşturucu maddeler’ in yapımı, kullanılması, satış v.d. şekillerde dolaşımı suç sayılmış ve cezalandırılmıştır.

Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları

Uyuşturucu maddeler oldukça çeşitlidir.

Bunlar genellikle; afyon ve türevleri, kokain v.d. merkezi sinir sistemi uyarıcıları: halüsinojenler: uyku ve sükun verici ilâçlar ve alkol ile diğer bazı maddelerdir.

Uyuşturucu maddeler, birtakım başka suçların da işlenmesine yol açar, Bu suçların çoğu hırsızlık şeklindedir Zira, uyuşturucu maddeye alışkın kişi, böyle bir maddeyi elde etmek için hırsızlık yapmakta veya para elde edebileceği ve suç teşkil eden diğer bazı fiillere kalkışmaktadır.

Aslında uyuşturucu bir madde olan alkolün, modern çağ yaşayışı içinde çok büyük çapta yer alması, bazı kayıtlarla alkol yapım ve kullanılmasını, satış veya devrini suç olmaktan çıkarmıştır.

Türk Ceza kanununa göre, uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapmak, ithal veya ihraç etmek veyahut bu fiillere teşebbüs etmek suçtur.

Eğer söz konusu uyuşturucu madde, eroin, kokain, morfin veya esrarsa ceza ağırlaştırılmakta ve müebbet ağır hapse dönüşmektedir.

Yine kanuna göre, ülke içinde uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlar, satın alanlar veya yanında yahut başka bir yerde bulunduranlar veya bu maddeleri parasız devreden, devralan, sevk veya nakledenler, bunların alınıp satılmasına, devrine veya her ne suretle olursa olsun elde edilmesine aracı olanlara ağır hapis cezası verilir.

Eğer suç konusu madde, eroin, kokain, morfin veya esrarsa bu ceza on yıldan az olmaz Uyuşturucu maddelere ilişkin ve suç teşkil eden fiilleri yapmak üzere teşekkül kurma, birleşme veya bu cürümleri meslek, sanat veya geçim aracı haline getirmek de ağırlatıcı sebeplerdir.

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesindeyse, yani vücudunun dengesi değişmiş ve mutlaka bu maddeyi almasını gerektirir duruma gelmişse, tıbbı bakımdan iyileştiği ortaya çıkıncaya kadar hastahanede muhafaza ve tedavisine, yetkili mahkemece karar verilir.

Tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul müdürü, sivil ve askeri sağlık memurları, ebe hemşire ve hastabakıcıların bu suçu işlemeleri halinde cezalar artırılır.

Bir cevap yazın