Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Uyvar Seferi,Uyvar Kalesinin Fethi,Kuşatması | Osmanlı |

Uyvar Seferi,Osmanlı devletinin 1663’te Uyvar Kalesinin Fethi ile sonuçlanan seferi.

Osmanlı devleti ile Avusturya arasındaki Erdel meselesi, sürekli bir anlaşmazlık konusuydu.

Uyvar Kalesinin Fethi

Erdel sınırındaki sancakbeyi ve valilerin devamlı şikâyeti ve avusturya kuvvetlerinin sınır boyundaki saldırıları, Avusturya’ya savaş açılmasına sebep oldu.

Fazıl Ahmed Paşa serdanekremliğe tayin edildi.

Kırım hanı Mehmed Han da Uyvar Seferine çağrıldı.

Ordu İstanbul’dan Edirne yoluyla Belgrad’a geldi.

Belgrad’da Avusturya elçileri Reninger ve Baron de Goes, imparatorlarının barış isteğini bildirdiler.

Fakat Osmanlı devletinin barış için ileri sürdüğü şartlar kabul edilmeyince padişah Mehmed IV Uyvar Seferine devam edilmesini emretti.

Fazıl Ahmed Paşa, Avusturya başvekiline bir mektup göndererek Kanije karşısında yeni yapılan kalelerin yıkılmasını, Erdel’den avusturya askerinin çekilmesini istedi.

Osmanlı ordusu başvekilin cevabını beklemeden Zemlin tarafına geçti.

Cephane v.d. malzemenin bir kısmı ince donanma ile yola çıkarıldı.

Ordu, Drava ırmağı kıyısındaki Osijek (Eszek) kasabasına varıldığında Avusturya başvekilinin cevabı geldi.

Mektupta Osmanlıların yanına gönderilen elçilerin barış yapmaya yetkili oldukları bildiriliyordu.

Elçiler bunun üzerine Fazıl Ahmed Paşa ile tekrar görüştüler.

Ancak bir anlaşmaya varılamadı.

Avusturya imparatoru Leopold, İsveç’ten yardım istedi.

Osmanlılar hemen harekete geçtiler.

Budin valisi Sarı Hüseyin Paşa, Veszprem taraflarına akın yaparak çok sayıda esir ve ganimet elde etti.

Ordu Budin’e geldiği zaman Ahmed Giray kumandasındaki Kırım süvarileri osmanlı kuvvetlerine katıldı, 16 temmuz 1663’te Budin’de toplanan savaş meclisinde Uyvar üstüne yürünmesi uygun görüldü.

Uyvar Kuşatması

30 Temmuz 1663’te osmanlı ordusu Budin’den hareket ederek Tuna’nın sol kıyısındaki Ciğerdelen sahrasına geçti.

Avusturyalılar, Osmanlı ordugâhına baskın yapmak istedilerse de başarılı olamadılar; 6 000 ölü ve 1 000 kadar esir vererek kaleye çekilmek zorunda kaldılar.

Ciğerdelen’den hareket eden osmanlı ordusu 15 ağustos 1633’te Uyvar kalesini kuşattı.

Kalenin teslimi istendi; fakat olumlu karşılık alınamadı.

Avusturyalı general Montecuccoli’nin Uyvar’a yardıma geldiği öğrenildi; Kaplan Mustafa Paşa kumandasında Tatar, Kazak, Eflak ve Boğdanlılardan meydana gelen 80 bin kişilik bir kuvvet bunları yenilgiye uğrattı.

Kuşatmanın 38. gününde (13 eylül 1663) kale kumadanı bir elçi yollayarak teslim olacaklarını bildirdi.

Avusturyalıların teslim şartları şunlardı

1. mal ve canlarına zarar gelmeyecek.

2. ağırlıklarının taşınması için araba verilecek.

3. osmanlı ordusunun içinden geçilmeyecek.

4 kaleyi iyi savunduklarına dair ellerine mektup verilecek.

5. yanlarında yiyecek bulun durulacak.

6. yaralılara bakılarak iyileşen ler geri yollanacak.

7 kaleden bayrak açıp trampet çalınarak çıkılacaktı Teslim şartları uygun bulundu.

Kaplan Mustafa Paşa kaledekileri Komarno adasına götürdü Yerli halka aman verildi.

Kale iyice onarılarak içine yeteri kadar asker ve malzeme konuldu.

Bir yanıt yazın