Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir, devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezalarından biridir.

Memurun malı hakları yönünden olduğu kadar görev ve yetkileri bakımından da ilerlemesi üzerinde olumsuz etkileri vardır; bu ceza, ceza süresi içinde sadece yükselmeleri için yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önlemektedir.

Uzun süreli durdurma cezası, sicile geçer; fakat bu cezanın uygulanmasından sonraki 5 yıl içinde, memur, yetkili âmirden cezanın silinmesini isteyebilir.

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, müebbet hapis ve muvakkat hapistir.

Muvakkat hapsin uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza niteliğini kazanabilmesi için, altı ay veya daha uzun süreli olması gerekir.

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların, para cezasına çevrilmesi mümkündür; fakat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu imkân söz konusu değildir.

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardan ancak bir yıla kadar hapis veya hafif hapis cezası tecil edilir.

Bir cevap yazın