Valide Han – İstanbul,Tarihi

Valide Han – İstanbul,Mahmutpaşa Çakmakçılar Yokuşu’nda Valide Kösem Sultan tarafından yaptırıldı.

Valide Han Tarihi

İstanbul’un en büyük hanlarındandır. Üç avlulu hanın birinci avlusu dikdörtgen planlı; ikinci avlusu geniş kare planlıdır ve ortasında bir mescit yer alır; üçüncü avlu, üçgen şekillidir.

Bu ayluları revaklar çevreler. Son yıllarda yapılan eklerle hanın şekli bozulmuştur. Üçüncü kısımda 27 m yüksekliğinde dört köşe bir kule vardır.

İçinde kubbeli bir odası bulunan bu kulenin, Kösem Sultanın hâzinesinin muhafazası için inşa edildiği söylenir; fakat kule, Bizanslılardan kalmadır. Valide hanında 10 muharremde şiîler âyin yaparlardı.

Bir cevap yazın